Sustenabilitatea peleților noștri

Viziune: Ne propunem să dezvoltăm continuu procese sustenabile și să producem energie regenerabilă pentru comunitățile locale.

Procesul nostru de producere al peleților valorifică resturi rămase de pe urma prelucrării lemnului.

Valorificăm așchiile/resturile de lemn și rumegușul rămas în urma proceselor industriale de prelucrare a lemnului. Folosim materie primă locală pentru a servi clienți locali.

Ne asumăm responsabilitate socială - cercetăm, dezvoltăm și producem peleți sustenabili ca să soluționăm probleme actuale.

Un punct esențial în cercetarea noastră este dezvoltarea de peleți din Miscanthus Giganteus – sau iarba elefantului. Miscanthus Giganteus este o plantă energetică ale cărei proprietăți a adus-o în atenția producătorilor de energie – și nu numai. 

Shopping Cart